Авторски права

Авторски права

Защитено с авторски права на фирма Юнитрейд-Х ЕООД от 2007 г. Всички права запазени. Текстът, изображенията, графиките, звуковите файлове, файловете с анимация, видео файловете и тяхното подреждане на интернет сайтовете на Юнитрейд-Х ЕООД са обект на авторско право и на защита по силата на други права за интелектуална собственост. Тези обекти не могат да бъдат копирани с търговска цел или за разпространение, както не се допуска тези обекти да бъдат променяни или публикувани на други страници. Някои интернет-сайтове на Юнитрейд-Х ЕООД освен това съдържат материали, които са защитени с авторски права на лицата, които са ги предоставили.

Цени

Всички посочени цени представляват препоръчителни цени. Цените са били валидни към момента на публикуване и са обект на промени без предизвестие.

Без право на лиценз

Идеята на Юнитрейд-Х ЕООД е да създаде иновативен и съдържащ информация интернет сайт. Надяваме се, че вие ще се отнесете също толкова ентусиазирано, колкото и ние, към тези творчески усилия. Но освен това трябва да приемете, че Юнитрейд-Х ЕООД трябва да защитава своята интелектуална собственост, в това число патентите, търговските марки и авторските права на компанията. Затова с настоящото ви информираме, че нито този интернет сайт, нито който и да било материал, публикуван на него, по никакъв начин не предоставя и по никакъв начин не трябва да се приема, че предоставя, на което и да било лице право върху интелектуалната собственост на Юнитрейд-Х ЕООД.

Предупреждение за съдържанието на прогнозните изявления

Интернет страниците, съобщенията за пресата, отнасящи се за отношения между инвеститори, годишните и междинните отчети, прогнозите, презентациите, аудио и видео файловете от събития (било то излъчвани на живо или на запис), както и други документи на този интернет сайт съдържат, между другото, прогнозни изявления, които отразяват сегашните възгледи на ръководството на компанията във връзка с бъдещи събития. Думи като „очаквам”, „приемам“, „вярвам“, „оценявам“, „очаквам“, „възнамерявам“, „мога“, „планирам“, „предвиждам“, „би трябвало“, както и сходни изрази идентифицират прогнозния характер на дадено изявление. Тези изявления не са обект на рискове и несигурност, в това число – но не само – вследствие на: неблагоприятни икономически процеси в Европа, промени в обменни курсове, лихви и цени на суровини; въвеждането на конкурентни продукти; увеличени стимули в сектора „Продажби”, успешното внедряване на нови бизнес модели; намаляване на цените на автомобили втора употреба. Ако възникнат такива или други рискове и неопределености или ако предположенията, направени във връзка с някое от тези изявления, се окажат неверни, тогава реалните резултати могат съществено да се отличават от съдържащите се в изявленията или които се подразбират от текста им. Ние не поемаме задължението да осъвременяваме което и да било прогнозно изявление, което по принцип се смята за валидно само към датата, на която е направено.

Без гаранции или претенции

Информацията на настоящия интернет сайт се предоставя от Юнитрейд-Х ЕООД "такава, каквато е" и в степен, допустима по закон, освен това се предоставя без гаранция от какъвто и да било вид, било то изрична или подразбираща се, в това число - но не само – подразбиращи се гаранции за търговска стойност, пригодност за конкретна цел или ненарушаване на други права. Макар че се смята, че предоставената информация е точна, в нея може да има грешки или неточности.

 

Този интернет сайт съдържа връзки към външни сайтове, които не са под контрола на Юнитрейд-Х ЕООД. Затова ние не носим отговорност за съдържанието, на който и да било сайт, към който е дадена връзка. Юнитрейд-Х ЕООД ви предоставя тези сайтове само като удобство, а включването на връзка не предполага, че Юнитрейд-Х ЕООД гарантира за свързания сайт.

Cookies

Интернет сайта на Юнитрейд-Х ЕООД използва „бисквитки” (cookies), за да следи предпочитанията на посетителите и за да получим възможност да оптимизираме дизайна на нашата интернет страница. „Бисквитките” представляват малки файлове, които се записват на вашия твърд диск. Те улесняват навигацията и използването на интернет сайта. „Бисквитките” позволяват да се идентифицират най-популярните раздели на нашия интернет сайт. Това ни дава възможност да предложим съдържание, което е по-добре пригодено спрямо вашите интереси, а по този начин се подобрява и качеството на предоставената от нас услуга. „Бисквитките” могат да се използват, за да се определи дали е имало предишен контакт между нас и вашия компютър. Идентифицира се единствено „бисквитката”, записана на вашия компютър. В „бисквитките” могат да бъдат записани лични данни, ако вие сте се съгласили с това, например за да се осигури надежден он-лайн достъп и да не се налага да въвеждате отново потребителско име и парола.

 

Повечето интернет браузъри автоматично приемат „бисквитки”. Вие можете да забраните записването на „бисквитки” на вашия твърд диск, като настроите своя браузър, така че да не ги приема. Точните инструкции как се прави това могат да бъдат намерени в наръчника за работа с вашия браузър. „Бисквитките”, записани на вашия твърд диск, могат да бъдат изтрити по всяко време. Дори да сте въвели настройка, която не допуска записа на „бисквитки”, вие пак можете да посещавате нашия интернет сайт, но това може да доведе до леко ограничен достъп до услугите, които се предлагат на него.

Варианти на изделията

Част от информацията за изделията, илюстрациите и изображенията на тази интернет страница може да е била подготвена като основна за интернет сайтовете на Юнитрейд-Х ЕООД, поддържани в различни региони на Република България. Затова част от информацията и/или принадлежностите, които не могат да бъдат доставени в някои региони на Република България или които, с цел да бъде посрещнато търсенето на местния пазар, или за да бъдат удовлетворени нормативните изисквания в отделни региони, могат да бъдат предложени само с различни спецификации или конфигурации от посочените.

 

Ако се интересувате, от който и да било модел автомобил, цвят, опция или принадлежности, които са показани на интернет сайта, и не сте сигурни дали те се предлагат или с какви спецификации се предлагат там, където се намирате, свържете се с Юнитрейд-Х ЕООД и/или с местния оторизиран представител за текуща информация валидна при вас.

BACK